หน้าแรก

บริษัทยูนิสตาร์ ออฟโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำการผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดีในประเทศไทย โดยนำเข้าชิ้นส่วนประกอบหลอดไฟมาจากประเทศไต้หวันได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพระดับมาตรฐานสากลตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงแนวโน้มตลาดและเทรนด์แสงสว่างโลกให้ความสำคัญต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะการลดการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) ประหยัดการใช้พลังงานแต่ให้ประสิทธิภาพแสงสว่างที่มากขึ้น ดังที่เรียกว่า อีโคไลท์ (Eco Light Trend) นั่นเอง”

philosophy

หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน  ซึ่งแตกต่างจาก หลอดไฟแบบธรรมดา    LED เป็น เป็นแสงที่ปลอดภัย ไม่เป็น อันตรายต่อสายตา และสุขภาพ  ด้วยเทคโนโลยีการเปล่งแสงรุ่นใหม่ ไม่มี UV  ไม่มี การฉายรังสี (ไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ) และไม่มี สารปรอท .หลอด LED ยังมีประโยชน์อีกมาก ให้ค่าของแสงที่ถูกต้อง ช่วยในการถนอมสายตา  มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ส่งเสริมการประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่อยู่อาศัย เพราะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน  Unistar Opto (Thailand) Co. , Ltd. ได้ ลด การใช้วัสดุ ที่เป็นอันตรายต่อ สภาพแวดล้อม โดยการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน จึง ลดมลพิษ ภาวะโลกร้อน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และสาร เคมีต่างๆ ที่เป็นอันตราย เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการสร้าง หลอดไฟ LED  ทำให้เหมาะสมที่ดีที่สุด ในวันนี้

นโยบายคุณภาพ
บริษัท ยูนิสตาร์ ออฟโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิต ประกอบ หลอดประหยัดพลังงาน
แอล อี ดี จัดจำหน่ายภายในประเทศ และต่างประเทศ มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานโดยยึดนโยบายคุณภาพ

ดังนี้
– มีความมุ่งมั่นในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
และควบคุมคุณภาพ
– ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.
– มีความมุ่งมั่นในการให้บริการก่อนและหลังการขาย
– มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้พนักงานทำกิจกรรม 5ส.
เพื่อสร้างระเบียบ วินัย สุขลักษณะในสถานที่ทำงาน
– มีความมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในการปรับปรุง
กระบวนการทำงาน และระบบการจัดการ ด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง